Lesson for freedom

..ale na jedno som vždycky veril, že nás pán boh spravil všetkých rovnakých. Jeden je biely, druhý je čierny, jeden je krásny, ako vy a ja alebo poďobaný od kiahní. Ale všetkým nám je zima, keď vonku mrzne a všetci sa potíme, keď praží slnko a všetci musíme dýchať, aby sme sa neudusili a všetkých nás nakoniec odvezú, no inými slovami, všetci sme smrteľní aj nesmrteľní. Ale pre toto nesmieme jeden z druhého robiť otroka. Pre toto každý, či už jeho otec bol prezident alebo drotár, musí mať rovnakú príležitosť žiť plný život. Nikto si nikdy nesmie myslieť, že je niečo viac alebo lepšieho ako ten druhý..
..mali sme ich učiť, aký je rozdiel medzi skutočnou slobodou a anarchiou. Ako slobodu je treba vždycky spojiť s kázňou. Ako každý môže robiť čo chce, len pokiaľ pri tom nešliape susedovi na kurie oko. Ale s ľuďmi je ťažko. Dokážu si veci vážiť plno, len keď ich na chvíľu stratili..

2 komentáre: