Give it up for CrossFit Nitra

S veľkou radosťou uvádzam do pozornosti, že už istú krátku dobu je v otvorený prvý oficiálny CrossFitový box v Nitre s obdobným názvom a jeho spoluzakľadateľom nie je nik iný ako môj dlhoročný cvičebný (predtým alkoholicíký) kumpán a Veronikin životný spoločník, Jojo. Je to veľmi magické miesto, vývojom ešte v plienkach, kde sa jeden dokáže, ako demonštrujú fotky, krásne zničiť. Keď sme pred pár rokmi začali s CrossFitom, mohli sme o niečom takomto len snívať. Nemali sme nikoho, kto by nás naučil správnu techniku cvikov alebo správne podmienky a vybavenie, tak sme si s tým museli poradiť sami. V klasických posilkách sme len vzbudzovali udivené pohľady, keď sme behali z jedného miesta na druhé a mnohí boli nespokojní, keď sme im vyskakovali na lavičky alebo vešali kruhy na hrazdu. Dnes je v Čechách a na Slovensku asi 6 certifikovaných gymov a teda aj v Nitre už majú mladí crossfiteri možnosť zažiť tú pravú atmosféru tohto skvelého športu.

veľká vďaka aj chlapcom z PowerGears, ktorí priložili ruku k dielu
powered by Nike

5 komentárov: